AN NINH-QUỐC PHÒNG
Xã Tân Hồng tổ chức sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
10/11/2022 03:17:51

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và Kế hoạch Số 32/KH - HĐNVQS ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Hồng về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
 

Ngày 10/11/2022, Hội đồng NVQS xã Tân Hồng đã tổ chức sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, tại trạm Y tế xã Tân Hồng.

Để công tác sơ tuyển công dân trong độ tuổi SSNN năm 2023 diễn ra thuận lợi đảm bảo chỉ tiêu và đạt kết quả cao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các thôn rà soát xét duyệt các công dân trong độ tuổi SSNN trong địa bàn quản lý, phận loại danh sách các công dân và tổ chức niêm yết công khai theo quy định. Đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền về luật NVQS, Nghị định 37 của Chính phủ, tên danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2023 và phát Lệnh gọi 36 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2023 trước 15 ngày tạo điều kiện cho công dân sắp xếp thời gian, công việc để tham gia sơ tuyển sức khoẻ NVQS theo đúng quy định.

 
 Kết quả tổng số nam thanh niên trực tiếp tham gia sơ tuyển sức khỏe NVQS trong ngày 10/11/2022 là 36/36 công dân, đạt 100%. Qua khám sơ tuyển số công dân đủ điều kiện khám sức khỏe tại huyện vào ngày 12/12/2022 là 32 công dân.
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 357
Trước & đúng hạn: 357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 19:04:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 15
Tất cả: 80,497