CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo Thể lệ bầu cử và danh sách trích ngang người ứng cử chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024
17/05/2022 02:46:26

THÔNG BÁO 

CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN XÃ TÂN HỒNG VỀ Nh÷ng quy ®Þnh trong ngµy bÇu cö VÀ DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ỨNG CỬ tr­ƯỞNG th«n
, nhiÖm kú 2022 2024

          THỂ LỆ BẦU CỬ

 

1. Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ 00 phút cùng ngày 22/5/2022.

- Cử tri đến bầu cử tự kiểm tra họ tên mình trong danh sách cử tri nếu có sai sót, nhầm lẫn trong danh sách thì phải báo cáo ngay với Tổ bầu cử để kịp thời xin ý kiến giải quyết.

 - Xuất trình Giấy mời và nhận phiếu bầu. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình có quyền bỏ 01 phiếu bầu Trưởng thôn mà mình được tham gia bầu cử.

- Cử tri đại diện hộ gia đình đã có tên trong danh sách cử tri do Tổ bầu cử thôn lập trước đó phải tự mình đi bầu cử. Trường hợp đột xuất cử tri đại diện hộ gia đình đã có tên trong danh sách cử tri mà không thể tham gia bỏ phiếu có thể bố trí cử tri khác trong hộ gia đình tham gia bầu cử nhưng phải báo cáo với Tổ bầu cử và được Tổ bầu cử chấp thuận. Trường hợp cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Danh sách ứng cử Trưởng thôn có 01 người, khi bầu cử, nếu cử tri đồng ý người có tên trong danh sách thì giữ nguyên, nếu không đồng ý thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên của người ứng cử; không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, cử tri không lưu lại phòng bỏ phiếu để phòng tránh dịch bệnh Covid -19. Tổ bầu cử có trách nhiệm đánh dấu vào danh sách cử tri đã bầu cử.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.

- Phiếu không có dấu của Ủy ban nhân dân xã.

- Phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định;

- Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách người ứng cử

- Phiếu ký tên, đánh dấu hoặc viết thêm.

 
         Sau đây là danh sách trích ngang người ứng cử bầu vào chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

1. Thôn Mộ Trạch

- Họ và tên : Vũ Đình Tam

- Sinh ngày : 15/02/1963

- Chức vụ hiện nay : Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ số 1, Trưởng thôn Mộ Trạch nhiệm kỳ 2019-2022.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Trung cấp nông nghiệp

          2. Thôn Trạch Xá

- Họ và tên : Dương Đức Việt

- Sinh ngày : 02/8/1984

- Chức vụ hiện nay : Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trạch Xá nhiệm kỳ 2019-2022, Phó Chủ tịch UB MTTQ xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân trồng trọt

          3. Thôn Tuyển Cử

- Họ và tên : Vũ Thị Dung

- Sinh ngày : 28/01/1964

- Chức vụ hiện nay : Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

          4. Thôn My Cầu

- Họ và tên : Phạm Văn Ấm

- Sinh ngày : 10/04/1964

- Chức vụ hiện nay : Giám đốc HTX DV NN Tân Phong, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Trung cấp nông nghiệp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 811
Trước & đúng hạn: 811
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/08/2022 00:45:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuphuongdung8789@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 4,494