CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hồng, nhiệm kỳ 2022-2025.
25/07/2022 10:24:29

         Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến ngày 25/7/2022 đã có 09/11 chi bộ khối  trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hồng tổ chức thành công đại hội chi bộ.
 
          Tại đại hội các chi bộ đã đánh giá đầy đủ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.
             Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 
              Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và đã đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.
 
          Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đến ngày 25/7/2022 đã có 09/11 chi bộ tổ chức đại hội  đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Các chi bộ đã bầu chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 đạt yêu cầu đề ra. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết mà đại hội đề ra. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
         Những kết quả trên, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hồng nhiệm kỳ 2022- 2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần và trách nhiệm cao, Cấp uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 82
Trước & đúng hạn: 82
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 17:42:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0