CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xã Tân Hồng 03 năm liền dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính
11/03/2023 12:00:00

Theo kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã năm 2022, xã Tân Hồng xếp vị trí đầu bảng với 87,032 điểm. Với nhiều chỉ số thành phần đạt kết quả cao, Tân Hồng giữ vững thành tích nhiều năm liên tục đứng vị trí thứ nhất về Chỉ số CCHC.
 
 
 Hình ảnh công dân truy cập nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa xã Tân Hồng
 
      Có được kết quả này, UBND xã Tân Hồng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác CCHC. Hàng năm, UBND xã đều triển khai kế hoạch chấm điểm Chỉ số CCHC tới các bộ phận chuyên môn. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã yêu cầu mỗi bộ phận phải xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể. UBND xã cũng thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các bộ phận nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận thực hiện đầy đủ các nội dung về CCHC. Sau khi kiểm tra, UBND xã đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra để chấn chỉnh các bộ phận còn chưa thực hiện tốt. 
 

Để nâng cao Chỉ số CCHC, UBND xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tại bộ phận “một cửa” UBND xã. Tại bộ phận “một cửa” xã đã bố trí 1 cán bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các bước thao tác khi thực hiện giao dịch điện tử như lập gmail, tải mẫu đơn, điền thông tin... Do đó, tỷ lệ hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4 của xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh, huyện giao.

Theo kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC của UBND huyện Bình Giang, UBND xã có một số chỉ số thành phần đạt điểm cao như: Chỉ số Cải cách thể chế đạt 100%; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy đạt 100%; chỉ số cải cách tài chính công đạt 100%; chỉ số điều tra xã hội học đạt 88,75%; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ hành chính đạt 99,3%. Kết quả này đã cho thấy rõ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện của địa phương đang ở mức nào so với Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước đã đặt ra. Thông qua kết quả thẩm định, UBND xã Tân Hồng thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cho những năm tiếp theo.

 

Liên tục giữ vững vị trí xuất sắc trên bảng xếp hạng về Chỉ số CCHC cấp xã là kết quả rất đáng phấn khởi, song để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, UBND xã Tân Hồng yêu cầu các bộ phận chuyên môn căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 đã được công bố để chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao chất lượng đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, tiêu chí thành phần có số điểm thấp, điểm số không ổn định để đưa ra mục tiêu phấn đấu cao hơn trong những năm tiếp theo./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:20:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0