CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hồng tổ chức Hội nghị bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026
06/04/2023 12:00:00

         Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện uỷ về công tác quy hoạch cán bộ; 
            Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hồng đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
            Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Chương - Uỷ viên BTV phụ trách khu, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện; 
             Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội, Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Tại hội nghị đã nghe Đồng chí Vũ Ngọc Hưng - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã triển khai các bước rà soát, bổ sung và lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021-2026.
 
    Theo đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý  cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của  trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cu đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới; Tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ hiện tại và một bước cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa, quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn cán bộ, nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ. Tiến hành đồng bộ các biện pháp, bảo đảm quy hoạch sát với thực tế của địa phương có tính khả thi và hiệu quả thiết thực, xây dựng quy hoạch cán bộ và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải lựa chọn được cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trước mắt và lâu dài; vừa đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục, đồng thời giữ vững đoàn kết nội bộ và ổn định chính trị; Quy hoạch cán bộ và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo tính xuyên suốt và thống nhất từ cơ sở đến cấp huyện; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của  phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Các chức danh quy hoạch là Ban chấp hành Đảng bộ,  Phó chủ tịch HĐND.
 
  Tại hội nghị đồng chí Vũ Huy Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xác định công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình và thẩm quyền, nêu bật tầm quan trọng trong công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ tại địa phương và làm rõ những điểm mới, cụ thể, chi tiết hơn trong quá trình xây dựng kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quy hoạch cán bộ tại địa phương, xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh do cấp xã quản lý;

Thực hiện quy trình nhân sự, nhận xét, đánh giá, kết luận về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh do cấp xã quản lý và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh, Xây dựng quy hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, Xây dựng và quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện cấp mình quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, Ban chấp hành Đảng bộ xã căn cứ các văn bản hiện hành và Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện công tác quy hoạch, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của địa phương đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và tiến độ thời gian theo quy định,,Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nhận xét, đánh giá, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ và ý kiến đề xuất đối với các chức danh quy hoạch của đơn vị mình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xã có trách nhiệm tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện công tác quy hoạch và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, báo cáo theo quy định; Trong quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031; Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu văn phòng Đảng ủy căn cứ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị và kết luận hội nghị nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã ban hành, triển khai thực hiên, đối với các đồng chí cán bộ, công chức tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:23:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0