CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII
17/05/2022 03:11:28

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện hướng dẫn số 78 – HD/BTGTU,ngày 15/3/2022 của Ban Tuyên Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Sáng ngày 17/5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu ,học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị có sự kết nối của 26 điểm cầu cho các khối cơ quan ,đơn vị trực thuộc huyện ,các khối cơ quan, đơn vị xã, thị trấn trong toàn huyện.  

Tham dự hội nghị tại điểm cầu xã Tân Hồng có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo HĐND - UBND, Báo cáo viên, BCH các đoàn thể chính trị cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn xã.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Toàn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi trong kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘’tự diễn biến’’ ‘’tự chuyển hóa’’ và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm.

 
 
 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đăng Chương – Uỷ viên Ban Thường vụ  Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên.  Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung kết luận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác. Đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng ta. Qua đó, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội XIII của Đảng góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                                                                                     Đài truyền thanh xã
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 811
Trước & đúng hạn: 811
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/08/2022 01:10:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuphuongdung8789@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 4,495