CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Một cửa xã Tân Hồng xây dựng Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.
24/05/2023 10:29:24

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cấp xã. Từ tháng 5/2023, Xã Tân Hồng đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”
 Theo đó, thực hiện nghiêm túc 10 nguyên tắc trong giao tiếp với công dân đó là dân đến được chào hỏi, dân ở luôn tươi cười, dân hỏi được tư vấn, dân yêu cầu phải tận tình, dân cần được thông báo, dân vội giải quyết nhanh, dân chờ được xin lỗi, dân phàn nàn phải lắng nghe, dân nhờ luôn chu đáo, dân về được hài lòng và khẩu hiệu 5 biết, 3 không, 4 thể hiện; 5 biết đó là: Biết nghe dân nói, biến nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 không là: Không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. 4 thể hiện đó là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của dân.
 Trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, công chức của xã Tân Hồng tiếp tục không ngừng phấn đấu thi đua để xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương Tân Hồng ngày càng giàu đẹp văn minh./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:50:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0