NÔNG THÔN MỚI
Tân Hồng phấn đấu về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022
28/06/2022 10:39:03

Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

 

          Xã Tân Hồng là xã đi đầu trong mọi lĩnh vực, như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị và an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trình độ dân trí phát triển đồng đều, luôn tiếp thu những sự phát triển tiến bộ của xã hội, vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp. Từ kết quả đó xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015, năm 2020  xã đạt nông thôn mới nâng cao. Có được kết quả đó, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã. Với những truyền thống quý báu đó, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hồng không ngừng đẩy mạnh và phát triển đi lên.

          Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

          Đảng Ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã và sự đồng thuận của nhân dân xã Tân Hồng phấn đấu trong năm 2022 về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã Tân Hồng phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân xã Tân Hồng không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực tiễn trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng.Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

           Hai là, Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa sân, vườn xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu . Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát truyển của quê hương, đất nước.

          Ba là, mỗi thôn, làng tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu; xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau.

          Các thôn tổ chức huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, cổng chào, khu thể thao; xây dựng các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước; thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để xã trở thành xã kiểu mẫu.

          Bốn là, Các thôn, làng văn hóa trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn, làng, văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Các thôn xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; căn cứ tình hình thực tế ở mỗi thôn, làng lựa chọn những mô hình kiểu mẫu đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phấn đấu mỗi Thôn, Làng đều có mô hình kiểu mẫu, như đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu để xã trở thành xã kiểu mẫu trong năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:29:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0