GIÁO DỤC-Y TẾ
Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
22/08/2022 08:54:17

Ngày 17.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh Hải Dương sẽ tựu trường vào ngày 29.8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22.8, trước khai giảng năm học mới 2 tuần. Ngày khai giảng được thống nhất trong toàn tỉnh, vào ngày 5.9.2022.

Học kỳ I của bậc học mầm non sẽ kết thúc trước ngày 6.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 26.5.2023; Cấp tiểu học sẽ kết thúc trước ngày 10.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

Học kỳ I của cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc trước ngày 7.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 20.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 27.5.2023.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2023; hoàn thành tuyển sinh lớp 1 trước ngày 24.7.2023; lớp 6 và lớp 10 THPT trước ngày 31.7.2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 05:49:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0