CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Tân Hồng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 07/11 và Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
23/12/2022 11:03:24

 Về dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Vũ Đăng Chương –  – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ - Giám đốc TTCT huyện; đồng chí Lã Thị Nhung - Huyện ủy viên phụ trách xã - Chủ tịch Hội LHPN huyên; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND và toàn thể đảng viên Đảng bộ xã Tân Hồng.
 
  
 Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chíNguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ noi theo. Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp uỷ đảng của xã  tiếp tục quan tâm, thực hiện chính sách đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.
 
 
Trong đợt trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022, Đảng bộ xã Tân Hồng vinh dự có 11 đồng chí được nhận Huy hiệu ( 01 đồng chí HH 60 năm, 06 đồng chí HH 55 năm, 01 đồng chí HH 45 năm, 03 đồng chí HH 40 năm tuổi Đảng) 
 
 
 Cùng ngày 22/12, Đảng bộ xã Tân Hồng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII.
 Tại hội nghị đồng chí : Vũ Đăng Chương – UVBTV - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bình Giang trực tiếp truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với những nội dung quan trọng được thể hiện trong 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh (1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; (2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;(4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và về công tác cán bộ. Đồng chí đã thông tin nhanh tình hình chính trị trong tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm nhất là các dự án, kế hoạch đã và đang triển khai của huyện ủy, HĐND- UBND huyện Bình Giang.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Huy Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã quán triệt và nhấn mạnh một số nội dung đó là: Đề nghị sau hội nghị này, các Chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa 13, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết vào các nhiệm vụ của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến các chi hội, chi đoàn. Sau học tập cán bộ, đảng viên, hoàn thành bài thu hoạch viết tay chuyển về chi ủy chi bộ để Đ/c Bí thư Chi bộ chuyển về Thường trực Đảng qua Văn phòng Đảng ủy để lưu hồ sơ đảng viên và đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 357
Trước & đúng hạn: 357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 19:06:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 15
Tất cả: 80,497