NÔNG THÔN MỚI
Tân Hồng: Khởi sắc trên quê hương Nông thôn mới
25/10/2022 08:00:33

               Trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy – TT HĐND – UBND huyện, cùng với các phòng ban ngành đoàn thể huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, tinh thần nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã, địa phương xã nhà đạt được nhiều kết quả phấn khởi, công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện các bước đảm bảo theo quy định, ổn định hiệu quả, nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viện và nhân dân được nâng cao, hăng hái tích cực hưởng ứng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, Tân Hồng là một trong 5 xã của huyện về đích Nông thôn mới.
Phát huy những kết quả đã đạt được,  Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển dịch vụ thương mại, kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: mở xưởng mộc, may mặc, cơ khí, ... mang về lợi nhuận cao cho người dân.
            Lĩnh vực phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khá trên 10%. Cơ cấu kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển sản xuất, giảm nghèo thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được Đảng bộ, chính quyền xã Tân Hồng tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, xã đã chú trọng đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng đi lên. Cụ thể như trong việc huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện các công trình thì ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên nêu gương sáng, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, công trình giao thông thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh.

            Lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục y tế, các phong trào văn hóa thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể hoạt động nề nếp, hiệu quả, đạt trong sạch vững mạnh và tập thể lao động tiên tiến.

An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đã tác động tích cự làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện đáng kể.

Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền quần các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây nông thôn mới. Đẩy mạnh cuộc vận động " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, điều hành và an sinh xã hội.

Năm 2020, Tân Hồng là một trong hai xã hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2022, xã Tân Hồng tiếp tục phấn đấu xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phấn đấu xã Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chưa bao giờ quê hương Tân Hồng khởi sắc như hôm nay. Diện mạo Tân Hồng thay đổi từng ngày. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hồng thực hiện ngày càng tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới nhằm góp phần nâng tầm xã Tân Hồng, tạo được sự phấn khởi và niềm tin trong nhân dân./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:56:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0